Raport bieżący nr 2/2019

Tytuł raportu: Informacja nt. analiz dotyczących wpływu wstępnych wyników finansowych obszaru Wydobycie na sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ENEA
Data: 18.01.2019 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 2/2019

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd ENEA S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w związku z przekazaniem w raporcie bieżącym nr 2/2019 z 18 stycznia 2019 roku do publicznej wiadomości przez spółkę zależną LW "Bogdanka" S.A. ("LWB") informacji nt. wstępnych wyników finansowych za 2018 rok, Spółka przystąpiła w ww. dacie do analizy wpływu powyższych informacji, dotyczących obszaru Wydobycie na sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ENEA. O zakończeniu analiz i jej efektach Emitent poinformuje niezwłocznie w trybie odrębnego raportu bieżącego.

Emitent przypomina przy tym, iż szczegółowe informacje i wyjaśnienia dotyczące wstępnych wyników finansowych obszaru Wydobycie za 2018 rok zostały przekazane do publicznej wiadomości przez LWB w raporcie bieżącym nr 2/2019 z 18 stycznia 2019 roku.