Raport bieżący nr 69/2018

Tytuł raportu: Informacja Zarządu Spółki Elektrownia Ostrołęka Sp. z o.o. w sprawie wydania polecenia rozpoczęcia prac związanych z budową Elektrowni Ostrołęka C
Data: 29.12.2018 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 69/2018

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 50/2018 z 24 września 2018 roku Zarząd ENEA S.A. ("Emitent") informuje, że 28 grudnia 2018 roku Rada Nadzorcza Emitenta podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wydanie przez spółkę Elektrownia Ostrołęka Sp. z o.o. ("Spółka") polecenia rozpoczęcia prac (ang. NTP – notice to proceed) związanych z budową Elektrowni Ostrołęka C.

Następnie Emitent powziął informację o podjęciu 28 grudnia 2018 roku przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółki uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydanie polecenia rozpoczęcia prac związanych z budową Elektrowni Ostrołęka C.

Ponadto Emitent informuje, że powziął informację od Zarządu Spółki o wydaniu 28 grudnia 2018 roku przez Spółkę polecenia rozpoczęcia prac związanych z budową Elektrowni Ostrołęka C dla generalnego wykonawcy: Konsorcjum GE Power Sp. z o.o. – lidera konsorcjum oraz ALSTOM Power Systems S.A.S.