Raport bieżący nr 61/2018

Tytuł raportu: Informacje udzielone akcjonariuszowi ENEA S.A. poza walnym zgromadzeniem w trybie Art. 428 § 6 KSH
Data: 15.11.2018 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 61/2018

Informacje udzielone akcjonariuszowi ENEA S.A. poza walnym zgromadzeniem w trybie Art. 428 § 6 KSH

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Działając na podstawie § 19 ust. 1 pkt 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […], Zarząd spółki ENEA S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w związku z zapytaniami akcjonariusza Spółki zgłoszonymi poza walnym zgromadzeniem, Emitent przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego informacje udzielone w dniu dzisiejszym akcjonariuszowi Spółki, na podstawie Art. 428 § 6 Kodeksu spółek handlowych.