Raport bieżący nr 33/2018

Tytuł raportu: Ustalenie jednolitego tekstu Statutu Spółki
Data: 23.05.2018 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 33/2018

Ustalenie jednolitego tekstu Statutu Spółki

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 21/2018 w sprawie zmian Statutu dokonanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. w dniu 16 kwietnia 2018 roku oraz raportu bieżącego nr 29/2018 w sprawie rejestracji zmian w Statucie Spółki, Zarząd ENEA S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 23 maja 2018 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu ENEA S.A. zgodnie z wykazem zmian opublikowanym w ww. raporcie bieżącym nr 21/2018.

Spółka w załączeniu przekazuje jednolity tekst Statutu ENEA S.A.