Raport bieżący nr 25/2018

Tytuł raportu: Uzupełnienie informacji nt. osoby powołanej na Członka Rady Nadzorczej ENEA S.A.
Data: 25.04.2018 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 25/2018

Uzupełnienie informacji nt. osoby powołanej na Członka Rady Nadzorczej ENEA S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 22/2018 z dnia 16 kwietnia 2018 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej, Zarząd ENEA S.A. informuje o pozyskaniu przez Pana Pawła Jabłońskiego pozytywnej opinii Rady do spraw spółek z udziałem Skarbu Państwa i państwowych osób prawnych wobec czego przekazuje w załączeniu uzupełnienie informacji w zakresie wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk, wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej przez Pana Pawła Jabłońskiego, powołanego na Członka Rady Nadzorczej ENEA S.A.

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Paweł Jabłoński nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do ENEA S.A., jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu. Pan Paweł Jabłoński nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […].