Raport bieżący nr 19/2018

Tytuł raportu: Informacja nt. analiz dotyczących wpływu wstępnych wyników finansowych obszaru Wydobycie na sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ENEA
Data: 13.04.2018 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 19/2018

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd ENEA S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, iż w związku z przekazaniem w raporcie bieżącym nr 10/2018 z 13 kwietnia 2018 roku do publicznej wiadomości przez spółkę zależną LW "Bogdanka" S.A. ("LWB") informacji nt. wstępnych wyników finansowych za I kwartał 2018 roku, Spółka przystąpiła w ww. dacie do analizy wpływu powyższych informacji dotyczących obszaru Wydobycie na sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ENEA. O zakończeniu analiz i jej efektach Emitent poinformuje niezwłocznie w trybie odrębnego raportu bieżącego.

Emitent przypomina przy tym, iż szczegółowe informacje i wyjaśnienia dotyczące wstępnych wyników finansowych obszaru Wydobycie za I kwartał 2018 roku zostały przekazane do publicznej wiadomości przez LWB w raporcie bieżącym nr 10/2018 z 13 kwietnia 2018 roku.