Raport bieżący nr 18/2018

Tytuł raportu: Ustalenie jednolitego tekstu Statutu Spółki
Data: 12.04.2018 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 18/2018

Ustalenie jednolitego tekstu Statutu Spółki

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 45/2017 w sprawie zmian Statutu dokonanych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie ENEA S.A. w dniu 28 grudnia 2017 roku oraz raportu bieżącego nr 16/2018 w sprawie rejestracji zmian w Statucie Spółki Zarząd ENEA S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, iż w dniu 12 kwietnia 2018 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie ustalenia jednolitego tekstu Statutu ENEA S.A.

Spółka w załączeniu przekazuje jednolity tekst Statutu ENEA S.A.

Jednocześnie Emitent przypomina, iż wykaz dokonanych zmian w Statucie Spółki wraz ze wskazaniem dotychczas obowiązujących jego postanowień przekazany został do publicznej wiadomości w załączniku do raportu bieżącego nr 45/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku.