Raport bieżący nr 14/2018

Tytuł raportu: Uzupełnienie informacji nt. osoby powołanej na stanowisko Członka Rady Nadzorczej
Data: 27.03.2018 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 14/2018

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 10/2018 z dnia 22 marca 2018 roku Zarząd ENEA S.A. przekazuje uzupełnienie informacji w zakresie wykształcenia, kwalifikacji i zajmowanych wcześniej stanowisk, wraz

z opisem przebiegu pracy zawodowej przez Pana Ireneusza Kulkę, powołanego na stanowisko Członka Rady Nadzorczej ENEA S.A.

Pan Ireneusz Kulka posiada szerokie i różnorodne kompetencje oraz wiedzę w zakresie marketingu i sprzedaży, zarządzania zmianą oraz finansów, uzupełnione o doświadczenie w zarządzaniu działem obsługi technicznej.

Wykształcenie

 

2009-2010 IESE Business School, Uniwersytet Navarry, Hiszpania, Advanced Management Program

2002 Uniwersytet Gdański - uzyskanie tytułu doktora nauk ekonomicznych

1991-1996 Uniwersytet Gdański - Zarządzanie i Marketing, Wydział Ekonomiczny

 

Doświadczenie zawodowe

 

2014 – obecnie TP Teltech (Grupa Orange)

Dyrektor operacyjny (COO)

- Ogólne zarządzanie firmą

- Zarządzanie operacyjne

- Nadzór nad Działem Sprzedaży

- Rozwój działalności firmy (zwiększanie skali oraz wchodzenie na nowe rynki)

- Planowanie procesów

 

2008 - 2013 Energa Obrót

Dyrektor Operacyjny/Członek Zarządu

- Ogólne zarządzanie firmą

- Budowanie strategii

- Zarządzanie kanałami i nadzorowanie sprzedaży

- Opracowywanie produktów i innowacji

- Strategia budowania marki i polityka komunikacji

 

2007 - 2008 Dell

Dyrektor ds. Marketingu

- Lokalizowanie produktów

- Marketing i komunikacja

- Wsparcie dla Działu Sprzedaży

- Analityka biznesowa

- Sprzedaż internetowa i telemarketing

 

2004 - 2008 Orange

Dyrektor Kanałów Sprzedaży

- Zarządzanie kanałami sprzedaży (Obsługa sprzedaży i klienta)

- Rozwijanie oferty rynkowej

- Budowanie strategii dla kanałów sprzedaży

- Realizacja celów

 

1998 -2004 Netia

Dyrektor regionalny

- Zarządzanie sprzedażą

- Zarządzanie świadczeniem usług oraz obsługą techniczną

- Zarządzanie na poziomie rachunku zysku i strat

- Zarządzanie zasobami ludzkimi

 

Certyfikaty

2013 Certyfikat “Corporate Governance" (ukończony Międzynarodowy Program dla Osób Zarządzających (International Directors Program), INSEAD)

Zgodnie ze złożonym oświadczeniem Pan Ireneusz Kulka nie prowadzi w żadnej formie działalności konkurencyjnej w stosunku do ENEA S.A., jak również nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej, jako członek jej organu. Pan Ireneusz Kulka nie figuruje w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […].