Raport bieżący nr 46/2017

Tytuł raportu: Powołanie Członka Rady Nadzorczej Enea S.A.
Data: 28.12.2017 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 46/2017

Powołanie Członka Rady Nadzorczej Enea S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Enea S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu 28 grudnia 2017 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. ("NWZ"), podjęło uchwałę, na mocy której w skład Rady Nadzorczej Spółki powołany został Pan Stanisław Kazimierz Hebda. Jednocześnie NWZ powierzyło Panu Stanisławowi Kazimierzowi Hebda funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

Informacje w zakresie wykształcenia, kwalifikacji i doświadczenia zawodowego, jak również wymaganych oświadczeń Emitent przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […].