Raport bieżący nr 44/2017

Tytuł raportu: Informacja o rezygnacji z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Enea S.A
Data: 27.12.2017 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 44/2017

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Enea S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 27 grudnia 2017 r. do Spółki wpłynęła rezygnacja Pani Małgorzaty Niezgody z funkcji Członka Rady Nadzorczej Enea S.A. ze skutkiem na dzień 27 grudnia br. Pani Małgorzata Niezgoda pełniła dotychczas funkcję Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki. Przyczyna rezygnacji nie została wskazana.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […].