Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności.

Enea Operator wzmocni bezpieczeństwo energetyczne aglomeracji poznańskiej

Enea Operator podpisała umowę na realizację nowych inwestycji sieciowych w aglomeracji poznańskiej na ponad 44,5 mln zł. Za tę kwotę wybudowane zostaną dwie nowe linie wysokiego napięcia 110 kV oraz rozdzielnia sieciowa na poznańskim Garaszewie, wraz z wyprowadzeniami. Projekt uzyskał dofinansowanie z Unii Europejskiej w wysokości 22,5 mln zł.

Głównym celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa energetycznego aglomeracji poznańskiej, poprzez stworzenie nowego układu powiązań sieci elektroenergetycznej wysokiego napięcia, pomiędzy należącą do Polskich Sieci Elektroenergetycznych stacją transformatorową 400/110 kV Kromolice, a Poznaniem. Pozwoli to poprawić warunki zasilania nie tylko dla miasta, ale również dla ościennych gmin.

– To dla nas bardzo ważny projekt i kluczowe inwestycje dla Poznania. Wzmacnianie bezpieczeństwa energetycznego i reagowanie na rozwój dużych ośrodków miejskich to jeden z ważniejszych obowiązków naszej spółki. Podpisana umowa pokazuje jak poważnie do nich podchodzimy – powiedział Jarosław Popowski, dyrektor poznańskiego oddziału Enei Operator.

W ramach projektu Enea Operator zbuduje linie wysokiego napięcia relacji Kromolice – Gądki w układzie jednotorowym oraz Kromolice – Nagradowice i Kromolice Swarzędz w układzie dwutorowym. Powstanie również nowa Rozdzielnia Sieciowa Garaszewo wraz z wyprowadzeniami w kierunku Głównych Punktów Zasilających (GPZ) Bema i Żegrze oraz powiązaniem z GPZ-ami Starołęka i Żegrze. Wyłonionym w przetargu wykonawcą projektu została firma PBE Elbud Warszawa.

Inwestycja realizowana jest przy wsparciu Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach osi VII Poprawa bezpieczeństwa energetycznego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Umowa o dofinansowanie została zawarta w grudniu 2016 roku z Instytutem Nafty i Gazu, pełniącym rolę Instytucji Wdrażającej.