Raport bieżący nr 34/2017

Tytuł raportu: Informacja o rezygnacji z czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu Enea S.A.
Data: 29.09.2017 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 34/2017

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Enea S.A. ("Spółka") informuje, iż 29 września 2017 roku wpłynęło do Spółki datowane na ten sam dzień oświadczenie Pana Rafała Szymańskiego delegowanego przez Radę Nadzorczą Spółki do czasowego wykonywania czynności Członka Zarządu ds. Korporacyjnych Enea S.A. w sprawie rezygnacji z delegowania do wykonywania ww. czynności ze skutkiem na dzień 1 października 2017 roku. Pan Rafał Szymański, jako przyczynę rezygnacji wskazał powody osobiste.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […].