teaser.jpg
Uwaga. Przeglądasz artykuł starszy niż rok – informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne

Zrównoważony rozwój buduje silny koncern surowcowo-energetyczny

Grupa Enea opublikowała szósty już raport zrównoważonego rozwoju, który po raz kolejny dostępny jest w interaktywnej wersji elektronicznej.  

Raport opisuje, podejmowane na przestrzeni 2016 roku, działania i inicjatywy, które wynikają z celów strategicznych Grupy Enea. Czytelnicy mogą zapoznać się m.in. z danymi dotyczącymi inwestycji zmniejszających wpływ na środowisko oraz wskaźnikami mówiącymi o skali i charakterze tego wpływu. Dokument prezentuje informacje mówiące o potencjale Grupy Enea w perspektywie relacji pracodawca-pracownicy, omawia m.in. zakres i charakter wdrażanych zmian systemowych, które będą miały bezpośrednie przełożenie na jakość obsługi i poziom satysfakcji klientów.

Interaktywna forma umożliwia samodzielne zestawianie dowolnych grup danych, ich analizowanie i porównywanie oraz czytanie na wiele sposobów. Taka forma to większy dostęp i łatwość wyszukiwania informacji, wynika również z proekologicznego podejścia do publikacji.

Jesteśmy stabilnym, silnym koncernem surowcowo-energetycznym, ale to świadome podejście do naszej roli, jako dostawcy produktów i usług pierwszej potrzeby oraz świadomość wpływu naszych działań na otoczenie i rozwój gospodarczy kraju, czyni nas nowoczesną firmą – podkreśla Mirosław Kowalik, prezes Enei -  Naszą działalność prowadzimy odpowiedzialnie, chcemy się rozwijać w sposób systematyczny, innowacyjny i zrównoważony – to są nasze cele i obietnica dla naszych Partnerów społecznych i biznesowych – dodaje prezes Kowalik.

Raport opisuje działalność 13 spółek Grupy.  W jego tworzenie włączyli się specjaliści z różnorodnych obszarów działalności. Został przygotowany zgodnie z najnowszymi standardami raportowania danych pozafinansowych GRI G4.

Już trzeci raz, równolegle z publikacją raportu zrównoważonego rozwoju Grupy za 2016 rok, Enea publikuje - w marketingowej odsłonie - raport roczny Grupy za 2016 rok, który został ogłoszony, zgodnie z prawem, pod koniec marca.

Z raportem można się zapoznać na interaktywnej platformie http://raportcsr.enea.pl/2016/pl