Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności.

Uwaga. Przeglądasz artykuł starszy niż rok – informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne

Zmiany w Zarządzie Enei Połaniec

Walne Zgromadzenie spółki Enea Elektrownia Połaniec S.A. podjęło 30 czerwca 2017 roku decyzję o zmianach w składzie Zarządu tej spółki. Od 1 lipca zarząd Enei Połaniec będzie pracował w następującym składzie: prezes zarządu – Lech Żak, wiceprezes zarządu ds. technicznych – Marek Ryński oraz wiceprezes zarządu ds. finansowych – Jacek Kutz.

Lech Żak, prezes Enei Połaniec, jest absolwentem kierunku Elektroenergetyka na Wydziale Elektrycznym Politechniki Poznańskiej. Ukończył również m.in. kierunkowe studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej, Akademii Ekonomicznej w Poznaniu i Wielkopolskiej Szkole Biznesu. Związany z branżą energetyczną od ponad 40 lat, przeszedł wszystkie szczeble doświadczenia zawodowego, od zadań inżynierskich po menedżerskie.

Był m.in. pierwszym prezesem Enei Operator. Posiada wszelkie uprawnienia zawodowe niezbędne w elektroenergetyce, jest autorem innowacyjnych rozwiązań z zakresu organizacji i finansowania projektów typu ESCO oraz wzorów użytkowych z dziedziny energetyki. Umiejętności zawodowe przekłada także na społeczną pracę w stowarzyszeniach branżowych, m.in. jako Prezes Oddziału Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Od marca tego roku pełnił funkcję wiceprezesa ds. technicznych Enei Połaniec.

Marek Ryński, wiceprezes ds. technicznych Enei Połaniec, jest absolwentem Politechniki Śląskiej i Politechniki Warszawskiej. Karierę zawodową związał z Elektrownią Połaniec, w której rozpoczynał pracę przed 21 laty jako operator turbozespołu i w kolejnych latach systematycznie awansował na wyższe stanowiska menadżerskie. Marek Ryński dotychczas pełnił funkcję dyrektora produkcji w Enei Połaniec.

Jacek Kutz, wiceprezes ds. finansowych Enei Połaniec, jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. Od 15 lat pracuje w Elektrowni Połaniec na stanowiskach kierowniczych w obszarze finansów. Wcześniej związany m.in. z Hutą Szkła Ujście oraz Zakładem Porcelany i Porcelitu w Chodzieży. Jacek Kutz dotychczas pełnił funkcję dyrektora finansowego w Enei Połaniec.