Raport bieżący nr 21/2017/K

Tytuł raportu: Uzupełnienie projektów uchwał przesłanych przez Akcjonariusza
Data: 20.06.2017 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 21/2017

Uzupełnienie projektów uchwał przesłanych przez Akcjonariusza

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 21/2017 z dnia 13 czerwca 2017 r. w sprawie projektów uchwał przesłanych przez Akcjonariusza, Zarząd Enea S.A. (Spółka) informuje, iż w wyniku omyłki edytorskiej w załączniku do ww. raportu bieżącego zamieszczono niewłaściwą treść projektu uchwały w sprawie zmian § 23 ustęp 1 Statutu Spółki jak również pominięto projekt uchwały w sprawie zmian § 36 Statutu Spółki.

W załączeniu Spółka przekazuje właściwą treść wskazanych powyżej dwóch uchwał.

W pozostałym zakresie treść raportu bieżącego nr 21/2017 oraz załącznika do tego raportu bieżącego nie ulega zmianie.