Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności.

Enea Operator podpisała umowę na dostawę i wdrożenie Centralnej Aplikacji Systemu Akwizycji Informacji Pomiarowych

Enea Operator podpisała umowę na dostawę i wdrożenie Centralnej Aplikacji Systemu Akwizycji Informacji Pomiarowych. Aplikacja docelowo będzie jedynym systemem informatycznym w Enei Operator, który będzie pozyskiwał, przetwarzał a także przechowywał wszelkie dane związane z szeroko rozumianą informacją pomiarową.  

Wykonawca został wybrany w ramach postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu ograniczonego. Umowę podpisano z Konsorcjum, którego liderem jest firma NMG SA z Bydgoszczy. W skład Konsorcjum wchodzą również firmy INDRA SISTEMAS z Madrytu oraz INDRA SISTEMAS Polska. Umowa opiewa na 22 mln zł i zakłada wdrożenie aplikacji w ciągu dwóch lat.

Obecnie Enea Operator przetwarza ok. 4 mln informacji pomiarowych miesięcznie, docelowo dzięki zakupionemu systemowi takich informacji w ciągu miesiąca będzie można przetwarzać aż 7 mld.

– Z wprowadzanego przez Eneę Operator rozwiązania skorzysta wielu interesariuszy, również Klienci spółki. Poprzez portal internetowy chętni użytkownicy będą mieli dostęp do swoich odczytów z możliwością analizy zużycia energii elektrycznej w różnych konfiguracjach, a w oparciu o powstałą strukturę zużycia, doboru optymalnej dla ich potrzeb, taryfy.  Docelowo zakupiony przez Eneę Operator system będzie także współpracował z Centralnym Systemem Wymiany Informacji (CSWI) – powiedział Andrzej Kojro, prezes Enei Operator.

Aplikacja będzie zbierała informacje z różnych źródeł, z tzw. inteligentnych liczników, układów pomiarowych zainstalowanych u Klientów przemysłowych a także z odczytów dokonywanych przez inkasentów za pomocą urządzeń mobilnych. Pozyskane i przetworzone dane będą dalej dystrybuowane do innych systemów informatycznych, takich jak: SCADA, System Informacji o Sieci czy biling a tam wykorzystywane, np. do prowadzenia rozliczeń. 

Wdrażany system będzie również zarządzał obsługą około 2,5 mln układów pomiarowych, od momentu przyjęcia licznika na magazyn aż do jego likwidacji. 

Enea Operator planuje, że w przyszłości aplikacja będzie korzystała z oznaczenia urządzeń energetycznych w technologii RFID (system identyfikacji radiowej). Dodatkowo wspomniana aplikacja będzie także elementem planowanego przez Eneę Operator wdrożenia inteligentnego opomiarowania (liczników klasy AMI). Głównym celem jej wdrożenia jest ujednolicenie, usprawnienie oraz automatyzacja procesów odpowiadających za pozyskiwanie i zarządzanie informacją pomiarową oraz obsługą układów pomiarowych. Wdrażany wkrótce system umożliwi spółce również diagnostykę sieci. Na podstawie otrzymywanych informacji pomiarowych przykładowo będzie można stwierdzić usterkę licznika.

Nowy system będzie także odpowiedzialny za nadzór nad danymi z liczników bilansujących oraz danymi ze sterownika obiektowego, modemu i zasilacza. Dzięki temu rozwiązaniu spółka  zdalnie będzie otrzymywała informacje o przepaleniu się bezpiecznika na obwodzie niskiego napięcia, braku napięcia w stacji, asymetrii napięć, włamania do stacji itp. System będzie odpowiedzialny również za obliczenia techniczne wynikające z danych pozyskanych ze stacji średniego napięcia na niskie.

Centralna Aplikacja Systemu Akwizycji Informacji Pomiarowych to system kompletny, który zastąpi w Enei Operator wiele innych systemów informatycznych wykorzystywanych do tej pory. Pozwoli optymalnie gospodarować zasobami urządzeń, którymi dysponuje spółka, a także zarządzić miliardami  zgromadzonych i przetworzonych informacji pomiarowych.