Raport bieżący nr 21/2017

Tytuł raportu: Projekty uchwał przesłane przez Akcjonariusza
Data: 13.06.2017 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 21/2017

Projekty uchwał przesłane przez Akcjonariusza

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 20/2017 z dnia 6 czerwca 2017 r. w sprawie wniosku Akcjonariusza dot. umieszczenia zgłoszonych spraw w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 26 czerwca 2017 r. (ZWZ) Zarząd Enea S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 12 czerwca 2017 r. wpłynęło do Spółki pismo Akcjonariusza zawierające projekty uchwał na ZWZ w sprawach objętych wskazanym powyżej wnioskiem.

Treść projektów uchwał oraz wyjaśnienia otrzymane od Akcjonariusza Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.

Szczegółowa podstawa prawna: § 38 ust. 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […].