teaser.jpg
Uwaga. Przeglądasz artykuł starszy niż rok – informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne

Zmienił się skład zarządu Enei Połaniec

Z dniem 14 marca nastąpiły zmiany w składzie zarządu Enei Elektrowni Połaniec. Alfreda Świtek, związana od początku swojej kariery zawodowej z Elektrownią Połaniec, pozostaje na stanowisku prezesa firmy. W zarządzie zasiądą także: Lech Żak – wiceprezes ds. technicznych oraz Dawid Klimczak – wiceprezes ds. zarządzania portfelem.

Enea podkreśla, że włączając Elektrownię Połaniec do Grupy będzie korzystać z dobrych doświadczeń tej firmy i kompetencji jej Pracowników.

Alfreda Świtek, prezes zarządu ukończyła studia na Akademii Ekonomicznej w Krakowie w zakresie Ekonomiki i Organizacji Obrotu i Usług ze specjalizacją Nowoczesne Metody Sterowania Systemem Obrotu Towarowego, zdobywając tytuł magistra Ekonomii. W 1989 r. ukończyła studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej w Krakowie o specjalności Metody Zarządzania, zaś w 2001 r. na tej samej uczelni ukończyła kolejne studia podyplomowe w zakresie Rachunkowości i Finansów. Obecnie jest w trakcie realizacji uprawnień na biegłego rewidenta. Od maja 2014 r. pełniła funkcję Prezesa Zarządu ENGIE Energia Polska S.A, z Elektrownią Połaniec jest związana od 1991 r.

Lech Żak, wiceprezes ds. technicznych jest absolwentem kierunku Elektroenergetyka na Wydziale Elektrycznym Politechniki Poznańskiej. Ukończył również m.in. kierunkowe studia podyplomowe w Szkole Głównej Handlowej, Akademii Ekonomicznej w Poznaniu i Wielkopolskiej Szkole Biznesu. Związany z branżą energetyczną od ponad 40 lat, przeszedł wszystkie szczeble doświadczenia zawodowego, od zadań inżynierskich po menedżerskie. Był m.in. pierwszym prezesem Enei Operator. Posiada wszelkie uprawnienia zawodowe niezbędne w elektroenergetyce, jest autorem innowacyjnych rozwiązań z zakresu organizacji i finansowania projektów typu ESCO oraz wzorów użytkowych z dziedziny energetyki. Umiejętności zawodowe przekłada także na społeczną pracę w stowarzyszeniach branżowych, m.in. jako Prezes Oddziału Stowarzyszenia Elektryków Polskich.

Dawid Klimczak, wiceprezes ds. handlu i zarządzania portfelem jest doktorem nauk ekonomicznych, absolwentem Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Uczelni Łazarskiego, Szkoły Głównej Handlowej oraz Politechniki Poznańskiej. Posiada liczne licencje maklerskie, m.in. European Energy Exchange, Energy Exchange Austria, EUREX Exchange oraz Maklera Giełd Towarowych. Specjalizuje się w dziedzinach: proprietary trading, origination, handel węglem energetycznym oraz obrót gazem ziemnym zarówno na rynku krajowym jak i zagranicznym. Z energetyką związany od 8 lat, w marcu 2016 r. objął funkcję prezesa Enei Trading, spółki odpowiedzialnej za handel hurtowy w Grupie Enea. Będzie łączył pracę w obu zarządach.

W najbliższych tygodniach Enea Połaniec w formalny sposób przystąpi do Grupy Enea. Już teraz trwa proces integracji spółki z Grupą, którego celem jest wykorzystanie synergii jakie niesie ze sobą powstanie wydobywczo-wytwórczego obszaru Kozienice-Bogdanka-Połaniec.