Raport bieżący nr 41/2016

Tytuł raportu: Informacja o rozpoczęciu negocjacji projektu umowy inwestycyjnej przez Enea S.A. z pozostałymi inwestorami tj. Energa S.A., PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., PGNiG S.A. oraz o rozpoczęciu negocjacji pomiędzy inwestorami, a "Polimex-Mostostal" S.A.
Data: 06.12.2016 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 41/2016

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Enea S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 6 grudnia 2016 r. rozpoczęły się kierunkowe rozmowy prowadzone pomiędzy Spółką i spółkami: Energa S.A., PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., PGNiG S.A. ("Inwestorzy") oraz pomiędzy Inwestorami, a spółką Polimex-Mostostal S.A. ("Polimex"). Celem tych rozmów jest wypracowanie struktury potencjalnego zaangażowania kapitałowego Inwestorów w Polimex ("Inwestycja") oraz wypracowanie potencjalnego modelu współpracy pomiędzy Inwestorami przy realizacji Inwestycji.

Na chwilę rozpoczęcia negocjacji, Spółka nie zaciągnęła żadnego zobowiązania w przedmiocie realizacji Inwestycji.

O kolejnych etapach procesu Inwestycji, Spółka poinformuje w odrębnych raportach.