Raport bieżący nr 40/2016

Tytuł raportu: Uzyskanie wyłączności negocjacyjnej na zakup 100% akcji ENGIE Energia Polska S.A.
Data: 02.12.2016 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 40/2016

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Enea S.A. ("Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego z 30 września 2016 roku nr 30/2016 informuje, iż 2 grudnia 2016 roku Spółka uzyskała wyłączność na dalsze prowadzenie negocjacji na zakup 100% akcji spółki ENGIE Energia Polska S.A., których właścicielem jest ENGIE.

Udzielona Spółce wyłączność będzie obowiązywała do końca 2016 roku.