Raport bieżący nr 39/2016

Tytuł raportu: Złożenie wraz z partnerami nowej oferty na zakup aktywów EDF w Polsce
Data: 30.11.2016 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 39/2016

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Enea S.A. ("Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego z 16 września 2016 roku nr 27/2016 informuje, iż w dniu 30 listopada 2016 roku Spółka wraz z PGE S.A., Energa S.A. oraz PGNiG Termika S.A. ("Partnerzy Biznesowi") złożyła EDF International SAS ("EDF") nową ofertę na zakup akcji i udziałów w spółkach należących do EDF w Polsce, posiadających konwencjonalne aktywa wytwórcze oraz prowadzących działalność usługową.

Złożenie nowej oferty przez Partnerów Biznesowych nastąpiło w związku ze zbliżającym się terminem zakończenia obowiązywania oferty złożonej 16 września b.r. Nowa oferta będzie ważna przez 90 dni od daty złożenia i jest uzależniona m.in. od wyników badania due diligence, które będzie podstawą do podjęcia dalszych decyzji dotyczących ewentualnej transakcji.