Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności.

Krzysztof Figat nowym prezesem Enei Wytwarzanie

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Enei Wytwarzanie powołało w piątek na stanowisko Prezesa Spółki Krzysztofa Figata. Do zarządu firmy odpowiedzialnej w Grupie Enea za produkcję energii i ciepła wejdzie również Jan Mazurkiewicz, który zostanie Wiceprezesem ds. Korporacyjnych Enei Wytwarzanie. Krzysztof Figat i Jan Mazurkiewicz obejmą funkcje od  17 października 2016 roku.

Krzysztof Figat, Prezes Zarządu Enei Wytwarzanie, od lat związany jest z branżą energetyczną. Studiował na Politechnice Lubelskiej na Wydziale Elektrycznym, gdzie uzyskał tytuł magistra inżyniera; specjalność elektroenergetyka. Jest również absolwentem Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, kierunku Ekonomia i organizacja produkcji, gdzie uzyskał tytuł magistra ekonomii. Krzysztof Figat ostatnio pełnił funkcję Wiceprezesa ds. Ekonomiczno-Finansowych PGNiG Termika, wcześniej był prezesem Przedsiębiorstwa Energetycznego w Siedlcach. W trakcie kariery zawodowej prowadził nadzór nad pracami inwestycyjnymi i remontowymi w branży energetycznej.

Jan Mazurkiewicz, Wiceprezes ds. Korporacyjnych, posiada doświadczenie w zarządzaniu przedsiębiorstwami i organizacjami. Ukończył Szkołę Główną Planowania i Statystyki w Warszawie (obecnie SGH) – jest magistrem ekonomii. W trakcie kariery zawodowej był prezesem spółki Gas-Trading oraz Radomskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Radpec.

Jednocześnie piątkowe Zgromadzenie odwołało z dniem 1 października 2016 roku Wacława Bilnickiego z Zarządu Spółki Enea Wytwarzanie.

Wcześniej, 29 września, z pracy w Zarządzie zrezygnowała Elżbieta Piwoński.

Do dnia 16 października Prezesem Zarządu Enei Wytwarzanie pozostaje nadal, oddelegowany z Rady Nadzorczej, Dawid Klimczak.