Raport bieżący nr 27/2016

Tytuł raportu: Złożenie wraz z partnerami wstępnej oferty na zakup aktywów EDF w Polsce
Data: 16.09.2016 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 27/2016

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Zarząd Enea S.A. ("Spółka") informuje, iż w dniu 16 września 2016 r. Enea S.A. wraz z PGE S.A., Energa S.A. oraz PGNiG Termika S.A. ("Partnerzy Biznesowi") wspólnie złożyły EDF International SAS ("EDF") wstępną, niewiążącą ofertę na zakup akcji i udziałów w spółkach należących do EDF w Polsce, posiadających konwencjonalne aktywa wytwórcze oraz prowadzących działalność usługową.

Aktywa te obejmują w szczególności:

-Elektrownię Rybnik;

-Elektrociepłownię w Krakowie, Elektrociepłownię w Gdańsku, Elektrociepłownię w Gdyni, Elektrociepłownię i sieć ciepłowniczą w Toruniu;

-Elektrociepłownie i sieć ciepłowniczą w aglomeracji wrocławskiej, Elektrociepłownię i sieć ciepłowniczą w Zielonej Górze (należące do spółki Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich Kogeneracja S.A. oraz jej spółki zależnej Elektrociepłownia Zielona Góra S.A.);

-Inwestycję w blok gazowy w Toruniu (w ramach EDF Gaz Toruń sp. z o.o.).

W przypadku dopuszczenia do dalszego etapu transakcji Partnerzy Biznesowi przeprowadzą szczegółowe badanie due diligence, które będzie podstawą do decyzji o dalszych krokach w transakcji, w tym złożenia ewentualnej oferty wiążącej, po uzyskaniu wymaganych zgód korporacyjnych.