Raport bieżący nr 25/2016

Tytuł raportu: Powołanie Członka Rady Nadzorczej dokonane przez Ministra Energii
Data: 05.09.2016 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 25/2016

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Enea S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje o wpłynięciu do Spółki w dniu 5 września 2016 roku oświadczenia Ministra Energii z tego samego dnia o skorzystaniu przez Ministra Energii z uprawnienia do powołania na podstawie § 24 ust. 1 Statutu Spółki członka Rady Nadzorczej Enea S.A.

Zgodnie z ww. uprawnieniem z dniem 5 września 2016 roku do składu Rady Nadzorczej Spółki powołany został Pan Paweł Skopiński.

Informacje nt. powołanej osoby zostaną przekazane do publicznej wiadomości w odrębnym raporcie bieżącym po uzyskaniu przez Emitenta stosownych informacji oraz oświadczeń.

Szczegółowa podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […].