Raport bieżący nr 22/2016

Tytuł raportu: Wyrażenie przez Spółkę woli przystąpienia do rozmów dot. potencjalnego zaangażowania kapitałowego Spółki w Katowicki Holding Węglowy S.A.
Data: 30.07.2016 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 22/2016

Podstawa prawna

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

W związku z procesem pozyskiwania inwestorów kapitałowych przez Katowicki Holding Węglowy S.A. z siedzibą w Katowicach ("KHW") ("Inwestycja"), Zarząd Enea SA ("Enea", "Spółka") informuje, iż Spółka rozpoczęła rozmowy z potencjalnymi inwestorami dotyczące możliwości realizacji potencjalnej Inwestycji oraz jej potencjalnych parametrów.

Strony rozmów nie wykluczają przystąpienia do rozmów w sprawie realizacji Inwestycji także innych inwestorów.

Na obecnym etapie rozmów nie można przedstawić skali potencjalnego zaangażowania poszczególnych inwestorów (w tym Spółki) w Inwestycję, ani też dalszych parametrów Inwestycji, co będzie przedmiotem rozmów.