Raport bieżący nr 20/2016

Tytuł raportu: Uzupełnienie raportu bieżącego nr 20/2016
Data: 11.07.2016 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 20/2016/K

Uzupełnienie raportu bieżącego nr 20/2016

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 20/2016 w sprawie treści uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. w dniu w dniu 27 czerwca 2016 roku ("ZWZ"), Zarząd Enea S.A. ("Spółka") przekazuje w załączeniu uzupełnienie informacji dotyczących uchwał podjętych przez ZWZ Spółki w zakresie informacji dotyczących wyłącznie procentowego udziału akcji, z których oddano ważne głosy w kapitale zakładowym w odniesieniu do każdej z uchwał. Spółka przypomina, iż ZWZ nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, jak również nie zgłoszono do protokołu sprzeciwu w odniesieniu do żadnej z uchwał. W pozostałym zakresie treść załącznika zawierającego treść uchwał podjętych przez ZWZ nie ulega zmianie.