Strona korzysta z plików cookies. Szczegóły znajdziesz na podstronie Polityka Prywatności.

Uwaga. Przeglądasz artykuł starszy niż rok – informacje w nim zawarte mogą być nieaktualne

Krzysztof Szlaga nowym prezesem Bogdanki

Krzysztof Szlaga został nowym Prezesem Lubelskiego Węgla Bogdanka. Pozostali nowi członkowie zarządu tej firmy to: Stanisław Misterek – Zastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych oraz Adam Partyka – Zastępca Prezesa Zarządu ds. Pracowniczych i Społecznych. Grupa Enea, jako właściciel łącznie 66 proc. akcji kopalni, jest strategicznym inwestorem Lubelskiego Węgla Bogdanka.

Krzysztof Szlaga, Prezes Zarządu LWB, jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Krakowie oraz zdobył tytuł Diplom-Betriebswirt nadany przez University of Applied Sciences w Kiel (Niemcy).

W swojej karierze od początku koncentruje się na branżach kapitałochłonnych. Posiada wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu złożonych procesów restrukturyzacyjnych w przemyśle ciężkim.

Od 2013 r. związany z LW Bogdanka, ostatnio w randze Zastępcy Prezesa Zarządu ds. Zakupów i Inwestycji. Doświadczenie zawodowe zdobywał w międzynarodowych przedsiębiorstwach takich jak: KPMG Deutsche Treuhand-Gesellschaft, Ernst & Young Audit i CTL Logistics.

Stanisław Misterek, Zastępca Prezesa Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych, to absolwent Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz studiów podyplomowych m.in. na SGH w Warszawie.

Od 37 lat powiązany z branżą wydobywczą i energetyczną oraz Lubelskim Zagłębiem Węglowym. Od 1990 r. pełnił  kluczowe funkcje w Grupie  Kapitałowej LWB. Od 2008 do 2016 r. odpowiadał za finanse w Łęczyńskiej Energetyce.

Ukończył wiele szkoleń z zakresu zarządzania finansami oraz rachunkowości.

Adam Partyka, Zastępca Prezesa Zarządu ds. Pracowniczych i Społecznych, ukończył Politechnikę Lubelską oraz studia podyplomowe  na Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji w Lublinie.

Z Lubelskim Węglem Bogdanka związany od 1985 roku. Od czerwca 2014 r. pełni funkcję Zastępcy Przewodniczącego Związku Zawodowego NSZZ „Solidarność”. Pełnił funkcję sztygara zmianowego urządzeń elektrycznych pod ziemią. Był członkiem Rady Nadzorczej  LW  Bogdanka.

Ukończył wiele szkoleń m.in. z zakresu audytu, odpowiedzialności i kompetencji kadry zarządzającej oraz finansów dla menedżerów.

Nowy zarząd rozpoczyna pracę od piątku, 1 kwietnia. Równocześnie, ze skutkiem na dzień 31 marca odwołani zostali dotychczasowi członkowie zarządu LWB: Zbigniew Stopa, Waldemar Bernaciak, Piotr Janicki oraz Jakub Stęchły.