Raport bieżący nr 2/2016

Tytuł raportu: Informacja o rezygnacji z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Enea S.A.
Data: 08.01.2016 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 2/2016

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Enea S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 7 stycznia 2016 r. do Spółki wpłynęła rezygnacja Pana Wiesława Piosika z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej Enea S.A. ze skutkiem na dzień 7 stycznia 2016 r. Rezygnacja złożona w związku z powołaniem ww. osoby z dniem 7 stycznia 2016 r. w skład Zarządu Spółki.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […].