teaser.jpg

Nowe taryfy dla Klientów indywidualnych

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził taryfy Enei i Enei Operator na przyszły rok. Taryfa dystrybucyjna została obniżona o 1 proc., taryfa Enei, jako tzw. sprzedawcy z urzędu, obejmująca cenę energii elektrycznej dla Klientów z grup G, o 0,7 proc. Oznacza to średni spadek łącznych wydatków gospodarstw domowych o ok. 0,9 proc.

Obniżenie taryfy sprzedawcy wynika ze spadków cen energii elektrycznej na rynku, które wiążą się przede wszystkim z niższymi kosztami zakupu praw majątkowych, wynikających z odnawialnych źródeł energii. Zmniejszą się również opłaty dystrybucyjne, pomimo wzrostu zawartego w nich tzw. składnika jakościowego oraz zaistnienia nowego obowiązku, tzw. opłaty OZE. Stało się to możliwe dzięki optymalizacji kosztów działalności Enei Operator.

– W obecnej sytuacji na rynku energii niewielka korekta taryf jest decyzją naturalną. W naszym wniosku do Regulatora zaproponowaliśmy takie właśnie rozwiązanie. To specyfika taryf, że powinny reagować na zmiany cen – raz w górę, a raz w dół, w zależności od zmiennych kosztów komentuje Grzegorz Kinelski, wiceprezes Enei.