teaser.jpg

Wiesław Piosik na czele Enei

Rada Nadzorcza spółki delegowała swojego członka, Wiesława Piosika do czasowego wykonywania czynności Prezesa Zarządu. Jednocześnie Rada Nadzorcza spółki odwołała dziś Krzysztofa Zamasza z funkcji Prezesa oraz Pawła Orlofa z funkcji Wiceprezesa Enei.

Wiesław Piosik jest związany z energetyką zawodową od ponad 30 lat. W latach 1998-2005 był m.in. Prezesem Energetyki Poznańskiej, a po konsolidacji - Wiceprezesem Enei. Posiada duże doświadczenie w nadzorowaniu spółek kapitałowych w sektorach paliwowo-energetycznym, bankowym oraz IT. W ostatnim czasie zarządzał prywatnymi przedsiębiorstwami z obszaru dystrybucji energii oraz odnawialnych źródeł energii. Jest absolwentem Politechniki Poznańskiej, ukończył studia na Wydziale Elektrycznym w zakresie elektrotechniki o specjalności elektroenergetyka.

Wiesław Piosik został delegowany do pełnienia obowiązków Prezesa Enei do czasu powołania nowego Prezesa Zarządu spółki.