Raport bieżący nr 58/2015

Tytuł raportu: Uzupełnienie informacji nt. osoby powołanej do Rady Nadzorczej Enea S.A.
Data: 07.12.2015 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 58/2015

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 57/2015 z dnia 2 grudnia 2015 roku Zarząd Enea S.A. (Spółka) przekazuje w załączeniu uzupełnienie informacji o osobie powołanej przez Skarb Państwa w skład Rady Nadzorczej Spółki w zakresie wykształcenia i doświadczenia zawodowego, jak również wymaganych oświadczeń.

 

Szczegółowa podstawa prawna § 5 ust. 1 pkt 22 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […].