Raport bieżący nr 49/2015

Tytuł raportu: Zmiana w składzie Rady Nadzorczej Enea S.A.
Data: 21.10.2015 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 49/2015

Zmiana w składzie Rady Nadzorczej Enea S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Enea S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 21 października 2015 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Enea S.A. podjęło uchwałę na podstawie której powołano z tym samym dniem w skład Rady Nadzorczej Spółki IX kadencji jako członka niezależnego Pana Tomasza Gołębiowskiego.

W załączeniu Spółka przekazuje informacje nt. powołanej osoby.

Podstawa prawna § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […].