Raport bieżący nr 47/2015

Tytuł raportu: Wydanie przez Prezesa UOKiK zgody w sprawie koncentracji polegającej na przejęciu przez Enea S.A. kontroli nad spółką Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.
Data: 19.10.2015 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 47/2015

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd Enea S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 19 października 2015 roku Emitent otrzymał informację o wydaniu w tym dniu przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów decyzji o wyrażeniu zgody na koncentrację polegającą na przejęciu przez Emitenta kontroli nad spółką Lubelski Węgiel "Bogdanka" Spółka Akcyjna.

Opisana powyżej sytuacja oznacza, że spełnił się warunek prawny określony w punkcie 24 ogłoszonego przez Emitenta w dniu 14 września 2015 roku wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Lubelskiego Węgla "Bogdanka" S.A.

Informacja o podjęciu zawieszonego postępowania w powyższej kwestii przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów została przekazana przez Emitenta raportem bieżącym nr 45/2015.