Raport bieżący nr 46/2015

Tytuł raportu: Zgłoszenie przez akcjonariusza kandydatury do Rady Nadzorczej Enea S.A.
Data: 16.10.2015 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 46/2015

Zgłoszenie przez akcjonariusza kandydatury do Rady Nadzorczej Enea S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Enea S.A. (Spółka, Emitent) informuje, iż w związku ze zwołanym na dzień 21 października 2015 roku Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Emitenta (NWZ), w dniu 16 października 2015 roku do Spółki wpłynęła zgłoszona przez akcjonariusza Spółki kandydatura na Członka jej Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie art. 402³ § 1 pkt 3 KSH w załączeniu Spółka przekazuje informacje nt. zgłoszonego kandydata. Jednocześnie Spółka informuje, iż zgodnie ze złożonym oświadczeniem osoba, której dotyczy kandydatura spełnia kryteria niezależnego Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Emitent przypomina, iż powołanie niezależnego Członka Rady Nadzorczej Spółki jest przewidziane w ramach punktu 5 planowanego porządku obrad NWZ.