Raport bieżący nr 45/2015

Tytuł raportu: Wydanie przez Prezesa UOKiK postanowienia o podjęciu postępowania w sprawie koncentracji polegającej na przejęciu przez Enea S.A. kontroli nad spółką Lubelski Węgiel „Bogdanka” S.A.
Data: 16.10.2015 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 45/2015

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd Enea S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 16 października 2015 roku, Emitent otrzymał postanowienie Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów z dnia 16 października 2015 roku o podjęciu zawieszonego w dniu 29 września 2015 roku postępowania w sprawie zgłoszenia zamiaru koncentracji polegającego na przejęciu przez Emitenta kontroli nad spółką Lubelski Węgiel "Bogdanka" Spółka Akcyjna.

Informacja o zawieszeniu opisanego powyżej postępowania została przekazana przez Emitenta raportem bieżącym nr 41/2015.