Raport bieżący nr 43/2015

Tytuł raportu: Przedłużenie terminu przyjmowania zapisów w wezwaniu na sprzedaż akcji LW „Bogdanka” S.A. do dnia 21 października 2015 roku
Data: 16.10.2015 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 43/2015

Przedłużenie terminu przyjmowania zapisów w wezwaniu na sprzedaż akcji LW "Bogdanka" S.A. do dnia 21 października 2015 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Enea S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 16 października 2015 roku Emitent przedłużył termin przyjmowania zapisów na sprzedaż akcji LW "Bogdanka" S.A. ("Akcje") w wezwaniu ogłoszonym w dniu 14 września 2015 roku ("Wezwanie") o czas niezbędny do ziszczenia się warunku prawnego nabycia Akcji wskazanego w punkcie 24 Wezwania, tj. uzyskania przez Emitenta bezwarunkowej zgody Prezesa UOKiK na dokonanie koncentracji przedsiębiorców lub upływu terminu na jej wydanie, wobec bezskutecznego upływu terminu na ziszczenie się wyżej wskazanego warunku.

Nowy termin zakończenia przyjmowania zapisów został ustalony na dzień 21 października 2015 roku.

Informacja o ogłoszeniu Wezwania została przekazana przez Emitenta raportem bieżącym nr 34/2015.

Treść ogłoszenia o przedłużeniu zapisów stanowi załącznik do niniejszego raportu.