Raport bieżący nr 38/2015

Tytuł raportu: Złożenie rezygnacji z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej Enea S.A.
Data: 22.09.2015 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 38/2015

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Enea S.A. informuje, że w dniu 22 września 2015 r. rezygnację z pełnienia funkcji i członkostwa w Radzie Nadzorczej Enea S.A. ze skutkiem na dzień złożenia złożył Pan Marian Gorynia. Pan Marian Gorynia nie wskazał przyczyn złożenia rezygnacji.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […].