Raport bieżący nr 26/2015

Tytuł raportu: Powołanie przez Skarb Państwa osoby nadzorującej
Data: 23.07.2015 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 26/2015

Powołanie przez Skarb Państwa osoby nadzorującej

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Enea S.A. (Spółka, Emitent) informuje o wpłynięciu do Spółki oświadczenia Ministra Skarbu Państwa z dnia 23 lipca 2015 r. o skorzystaniu przez Skarb Państwa z uprawnienia do powołania na podstawie § 24 ust. 1 Statutu Spółki członka Rady Nadzorczej Enea S.A.

 

Zgodnie z ww. uprawnieniem z dniem 23 lipca 2015 r. do składu Rady Nadzorczej powołana została Pani Monika Macewicz.

 

W załączeniu Spółka przekazuje informacje nt. powołanej osoby.

 

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […].