Raport bieżący nr 25/2015

Tytuł raportu: Złożenie rezygnacji z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej ENEA S.A.
Data: 23.07.2015 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 25/2015

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd ENEA S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 22 lipca 2015 r. rezygnację z pełnienia funkcji i członkostwa w Radzie Nadzorczej ENEA S.A. ze skutkiem na dzień złożenia złożył Pan Wojciech Chmielewski. Pan Wojciech Chmielewski pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.

Pan Wojciech Chmielewski nie wskazał przyczyn złożenia rezygnacji.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […].