Raport bieżący nr 23/2015

Tytuł raportu: Uzupełnienie informacji nt. członków Rady Nadzorczej Enea S.A. IX kadencji
Data: 10.07.2015 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 23/2015

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 20/2015 z dnia 30 czerwca 2015 roku Zarząd Enea S.A. (Spółka) przekazuje w załączeniu uzupełnienie informacji o osobach powołanych w skład Rady Nadzorczej Spółki IX kadencji w zakresie wykształcenia i doświadczenia zawodowego jak również wymaganych oświadczeń.

Szczegółowa podstawa prawna § 5 ust. 1 pkt 22 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […].