Raport bieżący nr 17/2015

Tytuł raportu: Zgłoszenie przez akcjonariusza kandydatury do Rady Nadzorczej Enea S.A.
Data: 24.06.2015 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 17/2015

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 14/2015 oraz 15/2015 z 25 maja 2015 roku w sprawie odpowiednio zwołania na dzień 30 czerwca 2015 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia (ZWZ) Enea S.A. (Spółka) oraz projektów uchwał na to zgromadzenie Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 24 czerwca 2015 roku do Spółki wpłynęła zgłoszona przez akcjonariusza Spółki kandydatura na Członka jej Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie art. 402³ § 1 pkt 3 KSH w załączeniu Spółka przekazuje informacje nt. zgłoszonego kandydata. Jednocześnie Spółka informuje, iż zgodnie ze złożonym oświadczeniem osoba, której dotyczy kandydatura spełnia kryteria niezależnego Członka Rady Nadzorczej Spółki.

Emitent przypomniana, iż powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki jest przewidziane w ramach punktu 16 planowanego porządku obrad ZWZ.