Raport bieżący nr 8/2015

Tytuł raportu: Zawarcie aneksu do umowy rocznej na dostawę węgla w 2015 roku pomiędzy ENEA Wytwarzanie, a Lubelski Węgiel "Bogdanka"
Data: 25.03.2015 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 8/2015

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 1/2014 w sprawie zawarcia umów rocznych na dostawy węgla pomiędzy ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. (ENEA Wytwarzanie), a Lubelski Węgiel "Bogdanka" S.A. (LW "Bogdanka") Zarząd ENEA S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 25 marca 2015 r. ENEA Wytwarzanie oraz LW "Bogdanka" zawarły aneks do umowy rocznej na dostawę węgla energetycznego w roku 2015 (Umowa Roczna). Na mocy Aneksu określone zostały szczegółowe ceny podstawowych dostaw węgla w 2015 roku dla Elektrowni Kozienice ENEA Wytwarzanie w wyniku czego, wartość Umowy Rocznej na dostawy węgla w 2015 roku uległa zmianie i aktualnie wynosi 766 mln zł.

Umowa Roczna, o której mowa powyżej została zawarta w ramach realizacji umowy wieloletniej, o podpisaniu której Emitent informował raportem nr 17/2010 z dnia 5 marca 2010 r. oraz raportem nr 1/2012 z dnia 23 stycznia 2012 r. (Umowa Wieloletnia).

Jednocześnie w związku z zawarciem Aneksu aktualnie szacowana wartość Umowy Wieloletniej wynosi 10.603 mln zł netto.