Raport bieżący nr 32/2014

Tytuł raportu: Zawarcie aneksów do umowy programowej oraz umowy o gwarantowanie objęcia obligacji emitowanych przez ENEA Operator Sp. z o.o.
Data: 09.10.2014 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 32/2014

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 25/2013 z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie zawarcia umowy programowej oraz umowy o gwarantowanie objęcia obligacji emitowanych przez ENEA Operator Sp. z o.o., Zarząd ENEA S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 9 października 2014 roku pomiędzy Emitentem, a ENEA Operator Sp. z o.o. (Spółka Zależna) oraz Nordea Bank Polska S.A., zostały zawarte dwa aneksy odpowiednio do umowy programowej dotyczącej programu emisji obligacji do kwoty 1.425.000.000 złotych (Program) oraz umowy o gwarantowanie objęcia obligacji emitowanych w ramach Programu.

Na mocy zawartych aneksów okres dostępności Programu, w ramach którego przeprowadzane będą emisje obligacji przez Spółką Zależną ustalony pierwotnie na dzień 18 października 2014 roku ulega przedłużeniu do dnia 31 grudnia 2015 roku. Automatycznie ulegnie wydłużeniu także okres obowiązywania Programu, który obecnie będzie trwał do 31 grudnia 2030 roku lub do dnia umorzenia ostatniej obligacji, jeżeli w ostatnim dniu obowiązywania Programu nie zostaną wykupione wszystkie obligacje.

Pozostałe warunki umowy programowej oraz umowy o gwarantowanie objęcia obligacji nie uległy zmianom.