Raport bieżący nr 29/2014

Tytuł raportu: Zawarcie listu zmieniającego do umowy kredytowej z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym
Data: 12.08.2014 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 29/2014

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji

Zarząd ENEA S.A. (Emitent, Spółka) w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 24/2013 z dnia 19 czerwca 2013 roku informuje, że w dniu 12 sierpnia 2014 roku pomiędzy Emitentem, a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, został zawarty list zmieniający do Umowy Finansowej B dotyczącej udzielenia Spółce kredytu w kwocie 475.000.000 zł (Kredyt). Zgodnie z nowym brzmieniem Umowy okres dostępności Kredytu ulega przedłużeniu i upływa 31 grudnia 2015 roku.