Raport bieżący nr 19/2014

Tytuł raportu: Zakończenie sporów zbiorowych z organizacjami związkowymi w Spółkach GK ENEA
Data: 15.04.2014 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 19/2014

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2014 z dnia 19 marca 2014 roku Zarząd ENEA S.A. informuje, iż w dniu 14 kwietnia 2014 r. odbyły się spotkania Zarządów odpowiednio ENEA S.A., ENEA Operator Sp. z o.o. oraz ENEA Centrum Sp. z o.o. z organizacjami związkowymi działającymi w ww. podmiotach, na których podpisano porozumienia kończące spór zbiorowy w zakresie wynagrodzeń w ww. spółkach w 2014 roku.