Raport bieżący nr 14/2014

Tytuł raportu: Zawiadomienie o powstaniu sporów zbiorowych z organizacjami związkowymi w spółkach GK ENEA
Data: 19.03.2014 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 14/2014

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd ENEA S.A. informuje, iż w dniu 18 marca 2014 r., zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych, Zarządy spółek: ENEA S.A., ENEA Operator Sp. z o.o. oraz ENEA Centrum Sp. z o.o. złożyły w Okręgowym Inspektoracie Pracy w Poznaniu, zawiadomienia o powstaniu sporu zbiorowego z organizacjami związkowymi działającymi w ww. podmiotach.

Przyczyna powstania ww. sporów zbiorowych jest we wszystkich przypadkach analogiczna i dotyczy niezrealizowania żądań strony związkowej wysuniętych na tle płacowym.