Raport bieżący nr 6/2014

Tytuł raportu: Złożenie rezygnacji z pełnienia funkcji w Radzie Nadzorczej ENEA S.A.
Data: 22.01.2014 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 6/2014

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd ENEA S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 22 stycznia 2014 r. rezygnację z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej ENEA S.A. ze skutkiem natychmiastowym złożył Pan Torbjörn Wahlborg. Rezygnacja złożona została wraz z zawiadomieniem o zbyciu akcji Spółki przez Vattenfall A.B. bez wskazywania dodatkowego uzasadnienia tej decyzji.

Szczegółowa podstawa prawna: §5 ust. 1 pkt. 21 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych [...].