Raport bieżący nr 40/2013

Tytuł raportu: Wygaśnięcie umowy ramowej w sprawie wspólnego poszukiwania i wydobycia węglowodorów z łupków
Data: 31.12.2013 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 40/2013

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 5/2013 z dnia 21 lutego 2013 r. Zarząd ENEA S.A. informuje, iż z dniem 31 grudnia 2013 r. wygasa Umowa Ramowa w sprawie poszukiwania i wydobycia węglowodorów z łupków zawarta dnia 4 lipca 2012 r. pomiędzy Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem S.A., KGHM Polska Miedź S.A., PGE Polska Grupa Energetyczna S.A., TAURON Polska Energia S.A. i ENEA S.A.