Raport bieżący nr 26/2013

Tytuł raportu: Rezygnacja Członka Rady Nadzorczej
Data: 25.06.2013 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 26/2013

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Działając zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 21 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego

2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych […] Zarząd ENEA S.A. (Spółka) informuje, iż w dniu 25 czerwca 2013 roku do Spółki wpłynęła rezygnacja Pana Michała Jarczyńskiego z pełnienia funkcji Członka Rady Nadzorczej ENEA S.A. Rezygnacja z pełnienia ww. funkcji złożona została ze skutkiem na dzień wystosowania rezygnacji, tj. 24 czerwca 2013 roku. Pan Michał Jarczyński w oświadczeniu o rezygnacji nie podał powodów swojej decyzji.