Raport bieżący nr 18/2013

Tytuł raportu: Podjęcie przez Radę Nadzorczą ENEA S.A. uchwały w sprawie zmiany daty powołania Członka Zarządu ds. Finansowych
Data: 15.04.2013 r.
Numer raportu: Raport bieżący nr 18/2013

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 16/2013 z dnia 9 kwietnia 2013 r., oraz działając na podstawie § 5 ust. 1 pkt 22 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […], Zarząd ENEA S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 15 kwietnia 2013 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie zmiany uchwały Rady Nadzorczej Spółki z dnia 9 kwietnia 2013 r. w ten sposób, że powołanie Pani Dalidy Gepfert na stanowisko Członka Zarządu ds. Finansowych ENEA S.A. nastąpi ze skutkiem od dnia 23 kwietnia 2013 r., a nie wskazaną uprzednio datą 10 maja 2013 r.